Lipoatròfia semicircular: protocol d’actuació 2015

Protocol d’actuació tant mèdica com sobre les condicions de treball en els casos de lipoatròfia semicircular.