Resultats

Informe sobre el temps de lleure que els escolars de Barcelona dediquen a estar davant de pantalles. FRESC 2008

La Salut en xifresEnquesta Factors de Risc a l'Escola Secundària (FRESC)Informes

Salut als barris: Diagnòstic de salut a Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona

La Salut en xifresLa salut als barrisEntornsBarrisInformes

Salut als barris: Diagnòstic de salut a Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

La Salut en xifresLa salut als barrisEntornsBarrisInformes

Salut als barris: Diagnòstic de salut a Poble Sec

La Salut en xifresLa salut als barrisEntornsBarrisInformes

Bases per a un Envelliment Actiu i Saludable a Barcelona

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaEtapes de la vidaPersones gransInformes

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB)

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaInformes