Informe sobre el temps de lleure que els escolars de Barcelona dediquen a estar davant de pantalles. FRESC 2008