Resultats

Informe sobre l’estat de salut a la ciutat: annexos detallats per districtes 2016

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaLa salut als districtesIndicadors

Informe sobre l’estat de salut a la ciutat: annexos detallats per districtes 2015

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaLa salut als districtesIndicadors

Inicis de Tractament i Persones Ateses SICAS 2014

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaDrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaIndicadors

Urgències hospitalàries relacionades amb consum de drogues

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaDrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaIndicadors

Mortalitat per reacció aguda adversa a drogues

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaDrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaIndicadors

Informe sobre l’estat de salut de la ciutat: annexos detallats per districtes 2014

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaLa salut als districtesIndicadors