Establiments autoritzats per tatuatges, pírcing i micropigmentació

Ja teniu disponible el cens i la mapificació dels establiments autoritzats per a les pràctiques de tatuatge, pírcing, micropigmentació i assimilables (TPM) a la ciutat de Barcelona. L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) és qui atorga l’autorització sanitària de funcionament als establiments que realitzen aquestes pràctiques i en realitza la vigilància i control de les condicions sanitàries d’aplicació.

A tenir en compte quan decidiu fer-vos un tatuatge, un pírcing o una micropigmentació:

  1. L’autorització sanitària ha d’estar exposada a l’establiment a la vista de les persones usuàries.
  2. Tots els estris i materials que s’utilitzen en les activitats de TPM que entren en contacte amb la pell dels clients han de ser estèrils i d’un sol ús.
  3. Prèviament a l’aplicació us han de lliurar un document que inclogui: la pràctica a realitzar, les recomanacions, els riscos i les possibles complicacions, les cures necessàries, les condicions de reversibilitat, les contraindicacions i les característiques dels productes a implantar o utilitzar.
  4. A la finalització de la pràctica us han de lliurar un document acreditatiu del servei realitzat amb les dades de l’establiment i la identificació de l’aplicador o aplicadora.
  5. Els espais no autoritzats o la intrusió professional poden implicar problemes sanitaris que podrien arribar a ser irreversibles.

Aquesta informació es pot trobar a: