Desigualtats de gènere en la salut a Barcelona

En aquest estudi s’analitzen els determinants socials i les desigualtats de gènere en la salut a la ciutat de Barcelona adoptant, a més d’un abordatge de curs de vida, una perspectiva interseccional, és a dir, es tenen en compte diversos eixos de desigualtat. L’anàlisi mostra profundes diferències i desigualtats de gènere en els hàbits relacionats amb la salut i altres conductes, els rols, les condicions de vida, l’estat de salut i l’ús de serveis sanitaris. A més, evidencia la freqüent intersecció amb el nivell socioeconòmic i el país de procedència. Aquestes marcades desigualtats requereixen polítiques intersectorials amb perspectiva de gènere i interseccional.

Aquesta informació es pot trobar a: