Cohort Dama (Influència de determinants socials, estils de vida, benestar emocional i us de teràpies no convencionals en la evolució del cáncer de mama)

Resultats descriptius quantitatius i qualitatius del primer tall transversal dut a terme en les dones de la cohort.