Càncer laboral

Material informatiu sobre el càncer laboral en format de diapositives. En els països industrialitzats, el treball està lligat causalment al 2-8% dels càncers; la xifra és superior en població treballadora exposada.