Benestar i salut de les persones cuidadores de familiars a Barcelona

Les cures són un element central del benestar i essencial en el funcionament de les societats.

En aquest informe es presenta primer el marc conceptual de la relació entre el treball de cures, a continuació mostra resultats a la ciutat de Barcelona de l’estat de salut de les persones cuidadores de familiars, ja sigui perquè aquests es troben al final del cicle vital, pateixen malalties o perquè presenten algun tipus de diversitat funcional,  i de la generació de desigualtats en salut a nivell poblacional, així com la comparació de les persones cuidadores respecte a qui no cuida, en relació a les seves característiques sociodemogràfiques, la situació laboral i l’estat de salut, en base a les dades de l’Enquesta de Salut de Barcelona de 2016.

Aquesta informació es pot trobar a: