Avaluació dels efectes en salut del Pla de Barris 2016-2020

El Pla de Barris és una iniciativa de l’Ajuntament Barcelona, que es posa en marxa l’any 2016 amb l’objectiu de reduir les desigualtats entre els barris de Barcelona, en àmbits tan fonamentals com l’habitatge, l’espai públic, l’educació, la salut o l’activitat econòmica. És un programa implementat als barris més desfavorits de Barcelona, amb el qual es volen reduir les desigualtats mitjançant l’aplicació de noves polítiques públiques, implicant la ciutadania en el desenvolupament de projectes dinamitzadors dels seus barris i amb un pressupost assignat extraordinari i intensiu durant un temps acotat. Aquest informe n’avalua els efectes en diversos indicadors de la salut, de percepció de l’entorn del barri, de lesions de trànsit i en la fecunditat de les adolescents. Es tracta d’una anàlisi pre-post amb grup de control. Els barris intervinguts pel Pla es varen diferenciar en barris d’alta i moderada inversió. També es mostra la incidència de la COVID-19 a la primera onada. Els resultats de l’avaluació mostren una millora en alguns indicadors de salut en les dones de barris d’alta intensitat però no en homes i als barris amb intensitat moderada. Se’n discuteixen els resultats i limitacions.

Aquesta informació es pot trobar a: