Barcelona augmenta en un 42% els recursos per a combatre les infeccions de transmissió sexual.

Sífilis i gonocòccia concentren els increments més grans dels últims anys, mentre que el linfogranuloma es manté estable i baixa lleugerament la incidència del VIH, tendència que és comuna a grans ciutats europees. La ciutat de Barcelona compta des de l’any 2015 amb l’Estratègia compartida de Salut Sexual i Reproductiva, acordada amb la comunitat, per combatre aquest i altres fenòmens. L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) en fa el seguiment epidemiològic, implementa intervencions amb el suport de les entitats, i promou programes preventius estables i sostenibles.