15/09/2020 Contaminants químics als aliments

 

Moderació: Josep Calderón. Agència de Salut Pública de Barcelona

  • Tipus de contaminats químics als aliments, aspectes d’interès i la seva anàlisi al servei de química.Sònia Abuín i Nuria Cortés. Agència de Salut Pública de Barcelona

  • Avaluació de contaminants químics en els estudis de la dieta total a Catalunya. Victòria Castells. Subdirecció general de seguretat alimentària i protecció de la salut. Agència de Salut Pública de Catalunya.

Aquesta informació es pot trobar a:

Sessions científiques