Drogodependències

 

L’abús de drogues és un dels principals problemes de salut mental que afecten la convivència i de salut pública a la ciutat de Barcelona. Per actuar sobre aquest problema l’any 1988 l’Ajuntament va posar en funcionament el Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona, per tal d’abordar el problema des d’una perspectiva més global de ciutat que conduís les diferents intervencions que es realitzaven cap a un sistema de resposta més eficaç. Aquest pla s’ha avaluat i actualitzat periòdicament. La gestió del Pla es confia a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que la concentra en el Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències (SEPAD).

A més de les activitats més transversals i de coordinació amb altres estructures, l’Agència coordina els recursos assistencials de finançament públic a la ciutat, i gestiona els de titularitat municipal.

 

Programes

PASE.BCN. Informació del programa

SOBRE CANYES I PETES. Informació del programa

CLASSE SENSE FUM. Informació del programa

Plans estratègics

Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2017-20

Avaluació del Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-2016

Pla d'Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-16

Informes

Mortalitat dels usuaris dels centres assistencials de drogodependències de Barcelona, 1997-2011

Millora de la qualitat de la teràpia grupal en les persones en tractament per dependència al consum d’alcohol. Anàlisi del craving

La satisfacció dels usuaris dels centres d'atenció a les drogodependències, 2014

Indicadors

Inicis de Tractament i Persones Ateses SICAS 2014

Urgències hospitalàries relacionades amb consum de drogues

Mortalitat per reacció aguda adversa a drogues

Materials divulgatius

Pla d'Acció de Drogues de Barcelona 2013-16. Lectura fàcil

Promoció de la salut a l'adolescència a través de l'activitat física

Servei d'Orientació sobre Drogues

Materials de suport i referència

Prevenció de drogodependències en l’àmbit del lleure: Guia d’habilitats per al treball en grup

Guia material audiovisual

Materials i webs de reducció de danys