Queixa en matèria de seguretat alimentària: Producte alimentari