Resultats del Programa IQSA: Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments, a Barcelona

23/10/2018 - Seguretat alimentària

El programa d’Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA) té com a objectiu fonamental avaluar la presència i nivells de contaminants o altres agents en aliments disponibles a Barcelona, per tal de valorar la situació actual i la seva evolució en el temps. És un programa obert i dinàmic, que permet la incorporació d’aquells contaminants que en un moment donat poden ser objecte d’especial interès, ja sigui per recomanacions de control per part d’organismes oficials, o per alarmes, interès científic, etc. L’aplicació del programa permet avaluar situacions i tendències a la ciutat, i difondre els resultats al públic mitjançant els informes periòdics, en aquest cas el corresponent al període 2015-2016, que completa una llarga sèrie.

L’informe IQSA està estructurat en tres grans blocs: els objectius centrals, els aliments i paràmetres investigats, i els resultats obtinguts, tant per diferents grups d’aliments com pel que fa a paràmetres analitzats.

Programa d’Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2015-16

Noticies relacionades

Vídeos amb molt de ritme per millorar la seguretat alimentària

14-11-2018
Seguretat alimentària
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i la Direcció de Comerç de l’Ajuntament promouen […]

Un esforç de difusió per a garantir una “tonyina segura”

15-05-2018
Seguretat alimentària
Els darrers anys s’han notificat diversos brots de toxiinfecció alimentària vinculada a la histamina. La majoria […]