Programa d’Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2015/16

L‘Informe de Resultats del Programa IQSA 2015/16 recull les dades sobre la presència o els nivells de determinats contaminants ambientals, residus químics, additius i agents microbiològics en aliments comercialitzats en establiments a la ciutat de Barcelona. Al llarg del temps es pot fer un seguiment de com evolucionen aquests factors, que són fonamentals en la vigilància de la qualitat i seguretat dels aliments que es posen a disposició de la ciutadania a la nostra ciutat.

El programa d’Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA) té com a objectiu fonamental avaluar la presència i nivells de contaminants o altres agents en aliments per tal de valorar la situació actual i la seva evolució en el temps. És un programa obert i dinàmic, que permet la incorporació d’aquells contaminants que en un moment donat poden ser objecte d’especial interès, ja sigui per recomanacions de control per part d’organismes oficials, o per alarmes, interès científic, etc. L’aplicació del programa permet avaluar situacions i tendències, facilita l’adopció de mesures correctores i ofereix informació que facilita prioritzar les activitats de control d’aliments a Barcelona.

 

Aquesta informació es pot trobar a: