Resultats

Salut als barris: Avaluació del programa a La Barceloneta

EntornsBarrisInformes

Salut als barris: Avaluació del programa a Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona

EntornsBarrisInformes

Salut als barris: Avaluació del programa a Roquetes

EntornsBarrisInformes

Salut als barris: Avaluació del programa a Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

EntornsBarrisInformes

Avaluació dels efectes en salut del Pla de Barris 2016-2020

La Salut en xifresLa salut als barrisEntornsBarrisInformes