InfoABS 2017

Conjunt d’indicadors de salut i els seus determinants per Àrees Bàsiques de Salut (ABS) l’any 2017

Determinants de la salut

Característiques demogràfiques:
Estructura i procedència de la població
Composició de les llars

Conductes relacionades amb la salut:
Salut reproductiva
Consum de tabac, sobrepès i obesitat i activitat física

Condicions de vida i de treball

Estat de salut

Mortalitat
Malalties de declaració obligatòria *
Resultats de l’embaràs
Estat de salut percebut, trastorns crònics i salut mental

Ús de serveis sanitaris i pràctiques preventives

Ús de serveis sanitaris

 

* Les dades encara no estan disponibles. Es poden consultar la de l’any previ a l’InfoABS de l’any 2016. Aquest apartat s’actualitzarà tan aviat com sigui possible.

Aquesta informació es pot trobar a: