Resultats

Llibre de Natalitat 2018

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Natalitat 2017

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Natalitat 2016

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Natalitat 2015

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Natalitat 2014

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Natalitat 2013

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors