Anàlisi Geoespacial de les Col·lisions de Trànsit. Barcelona, 2018

Aquest document te com objectiu realitzar una anàlisi geoespacial de les col·lisions de trànsit a Barcelona l’any 2018 per tal de detectar zones d’elevada concentració de col·lisions i zones de major risc tenint en compte la intensitat diària de trànsit.

Aquesta informació es pot trobar a: