Salut mental

En la salut mental intervenen múltiples factors socials, psicològics i biològics. La salut mental es pot veure afectada per la pèrdua de la feina, les condicions de treball estressants, la discriminació de gènere, l’exclusió social, el risc de violència, la mala salut física i les violacions dels drets humans. A més, està relacionada amb la pobresa, les dificultats econòmiques i és més freqüent entre les classes socials desafavorides.

Materials divulgatius

Intervencions per a la millora del benestar emocional de les persones en atur

Informes

Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública: anàlisi de situació en la ciutat de Barcelona

La salut mental a Barcelona, 2016

Materials de suport i referència

El trastorn d’acumulació. Una perspectiva de salut pública

Plans estratègics

Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-2022

Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-2022. Marc conceptual

Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-2022. La salut mental i els seus determinants a Barcelona