Barcelona Salut als Barris. Memòria 2020

Aquesta memòria presenta l’activitat realitzada durant el 2020 en els barris on està present l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) a través de l’estratègia de salut comunitària “Barcelona Salut als Barris” (BSaB). L’any 2020 ha estat un any especialment complicat a causa de la pandèmia de la COVID-19, i malgrat un context poc afavoridor de l’acció comunitària en salut, s’ha seguit treballant conjuntament per detectar les necessitats en salut dels barris més desafavorits derivades de la COVID-19, i dissenyar, implementar i avaluar programes per cobrir-les.

Així, s’han dut a terme 172 intervencions, on han participat 9732 persones: 72 famílies a través del programa d’habilitats familiars i altres intervencions realitzades per a famílies, 7229 nois i noies en els programes de promoció de la salut a les escoles, 155 nens i nenes i 766 joves en els programes de lleure saludable i de promoció de la salut afectiu-sexual, 311 adults en intervencions dirigides a millorar la seva qualitat de vida, tant física com mental, i 1199 persones grans en el programa d’activitat física Activa’t als Parcs de Barcelona, Baixem al Carrer, tallers de memòria, activitats de caminades per evitar l’aïllament i fomentar la mobilitat o en les escoles de salut per a les persones grans. La satisfacció de les persones participants amb aquests programes és molt alta.

Durant la pandèmia de la COVID-19 s’ha manifestat, més que mai, la necessitat de treballar de manera intersectorial i amb la participació de la comunitat, amb una mirada feminista i antiracista, que té en compte les desigualtats socials i les realitats pròximes i locals de les persones que viuen en els nostres barris. Només treballant d’aquesta manera es podrà mitigar la triple crisi (econòmica, social i sanitària) derivada d’aquesta pandèmia.

Llicència de Creative Commons
“Barcelona Salut als Barris. Memòria 2020” de l`Agència de Salut Pública de Barcelona
està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons
Els permisos addicionals als d’aquesta llicència es poden trobar a
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2021/09/ASPB_barcelona-salut-barris-2020.pdf

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Barcelona Salut als Barris. Memòria 2019

Barcelona Salut als Barris. Memòria 2018

Barcelona Salut als Barris. Memòria 2017