Informe sobre l’estat de salut de la ciutat 2018

L’Informe de Salut dona una visió general dels principals aspectes de la salut de la ciutadania, contemplant el context socioeconòmic de la ciutat com les desigualtats territorials. Es tracta d’un informe de gran abast, que serveix per a implementar polítiques i contribuir al coneixement de Barcelona, amb una trajectòria que es va iniciar l’any 1983, ininterrompudament.

L’Informe “La Salut a Barcelona 2018”, detalla els determinants de la salut, el context sòcio-econòmic, el físic, els comportaments de la ciutadania relacionats amb la salut, i ofereix els principals resultats en salut. A més, inclou annexos de dades així com un apartat de monogràfics.

Aquesta informació es pot trobar a: