Informe sobre l’estat de salut de la ciutat 2016

L’Informe de Salut de Barcelona presenta els determinants de la salut i l’estat de salut de la ciutadania, i les desigualtats en salut als barris i districtes de la ciutat, essent una eina bàsica per al monitoratge i el disseny de polítiques de promoció i protecció de la salut. Enguany destaca l’ampliació en les mesures d’entorn socioeconòmic, incloent dades de pobresa, i l’aprofundiment en el coneixement de la salut de la població a partir de les dades de la darrera Enquesta de Salut de Barcelona de 2016.

Aquesta informació es pot trobar a: