Aigua de consum

Portem a terme la vigilància i control sanitari del subministrament i de la qualitat de l’aigua distribuïda a la ciutat per tal de garantir que està lliure de qualsevol contaminació que pugui ser perjudicial per a la salut.

Establim mesures de protecció des de la captació de l’aigua fins que arriba a les aixetes de la ciutadania a través de diversos programes de monitoratge i inspecció sanitària i del control de la qualitat de l’aigua a les aixetes. A més, qualsevol persona de Barcelona pot sol·licitar una anàlisi de manera gratuïta.

Tràmits

Sol·licitud d’anàlisi de l’aigua de l’aixeta del consumidor

Materials divulgatius

Els trihalometans (THM) a l'aigua de consum

La qualitat de l'aigua de consum humà a l'aixeta del consumidor

La qualitat de l'aigua de consum humà a l'aixeta del consumidor. Fulletó resum

Informes

La qualitat sanitària de l'aigua de consum humà a Barcelona