Enquesta de salut de Barcelona 2011. Resultats principals

Aquesta informació es pot trobar a: