Enquesta de salut de Barcelona 2016/17. Resultats detallats

Informe de resultats principals de l’enquesta de salut de 2016/17

Aquesta informació es pot trobar a: