Avaluació del programa Salut i Escola (curs 2016-2017)

L’Informe d’avaluació del programa Salut i Escola presenta els indicadors de resultat de les accions de promoció de la salut, així com de la prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac dels adolescents estudiants de secundària matriculats en centres educatius públics o concertats de la ciutat de Barcelona. Per dur a terme aquest programa s’estableix una col•laboració entre els centres educatius i els serveis de salut comunitària presents en el territori.

Aquesta informació es pot trobar a: