Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO. Avaluació 2015-2016

Els programes de promoció de la salut i de prevenció de conductes de risc en població escolar que ofereix l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) estan encaminats a afavorir el desenvolupament d’hàbits saludables. Els programes aborden la promoció d’hàbits alimentaris saludables i activitat física (‘Creixem Sans’, ‘Creixem més sans’ i ‘CANVIS’), la prevenció del consum de substàncies addictives (‘Pase.bcn’, ‘Classe sense fum’ i ‘Sobre canyes i petes’), i la prevenció de l’embaràs adolescent i les Infeccions de Transmissió Sexual (‘Parlem-ne; no et tallis!’). Als centres escolars també se’ls proposa l’elaboració d’un pla d’escola de promoció de la salut, anomenat ‘Fem Salut!’. Actualment s’estan incorporant adaptacions dels programes en aquells contextos socioeconòmics i culturals més desfavorits de la ciutat, en aquest cas, a barris prioritzats pel Programa Salut als Barris de Barcelona, a fi de contribuir a la disminució de les desigualats en salut a l’alumnat d’aquests territoris.

En aquest informe s’avalua el procés d’implementació d’aquests programes durant el curs 2015-2016.

Aquesta informació es pot trobar a: