Menjadors escolars més sans i sostenibles. Proposta metodològica i recursos

Document que recull les accions o canvis a implementar en els menjadors escolars per poder obtenir menús mes saludables i sostenibles, a més s’esmenta el model de gestió i transformació del menjador com l’educació, formació i participació com a elements bàsics d’aquesta i per finalitzar l’organització per poder fer el canvi, dividida en cinc fases.

Aquesta informació es pot trobar a:

Menjadors escolars més sans i sostenibles