Resultats

Data de caducitat en embotits llescats i preenvasat

Seguretat alimentàriaRequisits de seguretat alimentària. Guia d’ajudaMaterials divulgatius

Tonyina segura. Com evitar els problemes amb la histamina

Seguretat alimentàriaRequisits de seguretat alimentària. Guia d’ajudaMaterials divulgatius

Al·lergies i intoleràncies alimentàries

Seguretat alimentàriaRequisits de seguretat alimentària. Guia d’ajudaMaterials divulgatius

Normes sobre higiene dels aliments

Seguretat alimentàriaRequisits de seguretat alimentària. Guia d’ajudaMaterials divulgatius

Transport dels productes de la pesca: pràctiques d’higiene (català/castellà)

Seguretat alimentàriaRequisits de seguretat alimentària. Guia d’ajudaMaterials divulgatius