Transport dels productes de la pesca: pràctiques d’higiene (català/castellà)

En el circuit de comercialització del peix, el transport és una etapa més a tenir en compte per garantir en tot moment la seguretat del producte. Aquest breu document resumeix en 4 punts les bones pràctiques d’higiene que cal seguir durant el seu transport:

  1. Manteniment de la temperatura
  2. Ordre i neteja del vehicle
  3. Bons hàbits de manipulació
  4. Etiquetatge i traçabilitat