La grip a Barcelona. Informe núm. 20 (del 11 al 17 de maig de 2020)

L’informe sobre la situació de les malalties respiratòries agudes (grip) a Barcelona es publica amb una periodicitat setmanal durant la temporada gripal. Es realitza en base a dades relatives a la ciutat: els enterraments i la informació obtinguda a partir del Pla d’Informació de les Infeccions Respiratòries a Catalunya (PIDIRAC), en el qual participen vuit centres d’atenció primària i dos hospitals (Hospital Clínic i Hospital Vall d’Hebron) de la ciutat com a centres sentinella dels casos greus.

Aquesta informació es pot trobar a:

Vigilància i control de la grip i altres virus respiratoris