Treball als Barris mostra la seva efectivitat en salut