Trastorns de salut mental relacionats amb el treball

Material informatiu sobre els factors de riscs psicosocials a la feina en format diapositives. Informació dels factors de risc psicosocials mitjançant la descripció de casos i dels diferents models teòrics proposat per els seu estudi