La vigilància i control de mosquits a Barcelona. Informe 2020

Mosquits i salut pública

Els mosquits són una important font de molèsties per a la població, a causa del comportament picador de les femelles que acaba afectant la normal convivència ciutadana. No obstant això, el veritable risc per a la salut pública està relacionat amb el paper que tenen com a vectors de malalties. Algunes espècies de mosquits poden transmetre virus com el dengue, el zika o el chikungunya o el virus del Nil Occidental (també anomenats arbovirus), sobretot en països on aquestes malalties són endèmiques, però també en menor mesura en altres on aquestes malalties poden ser importades, com passa al nostre territori.

Aspectes com la globalització i el canvi climàtic han afavorit el desplaçament, l’establiment i la proliferació d’espècies transmissores a diferents territoris. En el cas de Barcelona, el mosquit tigre (Aedes albopictus) n’és un exemple. A més, tot i que la densitat de mosquits a zones urbanes tendeix a ser menor que a zones naturals, aquesta espècie ha trobat espais adequats per a la reproducció i la proliferació a la ciutat que han facilitat el seu establiment. 

Prevenció de mosquits a Barcelona

Per això l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) executa des de 2005 el Programa de vigilància i control de mosquits, a la via pública i la xarxa pública de clavegueram de la ciutat. El Programa inclou com a element principal una estratègia de prevenció per reduir l’impacte d’aquests vectors sobre la població, centrada a reduir les seves poblacions, eliminant possibles punts de cria i evitant la seva proliferació a les zones urbanes. A més, compta amb un sistema de vigilància i control de les arbovirosis transmeses per mosquits, amb una especial atenció al mosquit tigre, amb l’objectiu de reduir els riscos de transmissió de malalties importades a la ciutat.

Aquestes tasques de vigilància i control s’intensifiquen durant els mesos de més activitat d’aquests vectors (d’abril a novembre). Durant tot l’any, també es fa un seguiment continuat per vigilar la possible arribada de mosquits invasors i estudiar el possible efecte del canvi climàtic sobre la seva estacionalitat.

En aquest informe es fa un resum de les tasques que es duen a terme en el marc del Programa i els resultats obtinguts durant l’any 2020.

Conclusions

 • Es van efectuar més de 45.000 revisions a elements de risc per a la proliferació de mosquits a la via pública (embornals, fonts, etc.). Es va detectar activitat en 820 d’aquests elements i es van efectuar 4.242 actuacions larvicides. Poble Sec i el Putxet i el Farró van ser els barris on es va concentrar més activitat.
 • El 2020 ha estat la quarta primavera més calorosa des del 1965 i la cinquena més plujosa, la qual cosa va fer avançar l’activitat del vector al mes d’abril, tres setmanes abans de l’habitual en els darrers anys.
 • Els mesos amb una activitat més elevada van ser maig i juliol, al setembre va començar a disminuir significativament fins a l’octubre-novembre.
 • Es va fer una vigilància continuada (abril-novembre) en 66 zones de risc de la ciutat. El 70% de l’activitat detectada als elements de risc ha estat a l’interior de les zones seleccionades.
 • Es van rebre i atendre 219 incidències relacionades amb mosquits. L’activitat detectada va ser d’un 20%. La major part de l’activitat es concentra a espais privats. En aquest sentit, la implicació de la ciutadania és clau per a la prevenció.
 • Només es va comunicar un únic cas de dengue importat a la ciutat que es va atendre per reduir el risc de transmissió. La situació ocasionada mundialment per la COVID-19 ha condicionat la mobilitat de les persones.
 • Atenent a les desigualtats socials en salut:
  • El 55% de l’activitat en elements de risc es va concentrar en barris de rendes baixes.
  • S’ha caracteritzat, en coordinació amb BCASA, la tipologia de més de 12.000 elements de risc en àrees de rendes baixes, identificant si acumulen aigua o no.
  • S’ha millorat la cobertura de la vigilància i control en les àrees de rendes baixes, augmentant el nombre de zones de risc de 36 el 2020 a 53 el 2021.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

La vigilància i control de mosquits a Barcelona. Informe 2021

Programa de vigilància i control de mosquits. Tot el que cal saber

Activitat del mosquit tigre a Barcelona. Mapa 2019-2020