Presentació dels programes de promoció de la salut a l’escola de l’ASPB

En aquest vídeo es presenten els Programes de Promoció de Salut a l’Escola. S’introdueixen els seus objectius, els diferents programes oferts, així com la manera d’inscriure’s i de fer l’avaluació una vegada implementats.

Aquesta informació es pot trobar a: