La Tuberculosi a Barcelona, 2016

Durant 2016 es van detectar 260 casos de tuberculosi (TB) entre residents a Barcelona (taxa d’incidència 16,2/100000 hab.), aquesta és la dada principal que recull l’informe “La Tuberculosi a Barcelona, 2016”, realitzat per l’ASPB. Respecte l’any anterior va davallar un 7%, sent el declivi mitjà des de l’any 2000 d’un 3,5%.

El factor de risc més freqüent en ambdós sexes fou el tabaquisme, seguit pel consum excessiu d’alcohol en els homes i per haver patit una TB anterior en les dones. El percentatge de pacients amb vulnerabilitat sòcio-econòmica es va situar al 7,3%.

Dels pacients que van iniciar tractament, 185 l’havien completat de manera adequada (71,2%) en el moment de l’anàlisi de les dades. El Programa de Vigilància i Control de la Tuberculosi de Barcelona té una trajectòria de més de 30 anys, i ha assolit una progressiva davallada en el nombre de casos de TB registrats a la ciutat, a partir d’un abordatge multinivell.

Els darrers temps, la incidència de TB a la ciutat continua disminuint però encara té nivells elevats en alguns barris i entre alguns grups. És clau mantenir les activitats de vigilància i control del Programa de TB i continuar la bona coordinació amb els professionals dels serveis assistencials que tracten els pacients i els seus contactes.