Resultats

Llibre de Natalitat 2017

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Enquesta de salut de Barcelona 2016/17. Resultats detallats

La Salut en xifresEnquestes de salutIndicadors

Resultats de l’enquesta de salut 2016/17. Resultats detallats, taules

La Salut en xifresEnquestes de salutIndicadors

Llibre de Mortalitat 2016

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

InfoABS 2017

La Salut en xifresLa salut a les ABSIndicadors

Llibre de Natalitat 2016

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors