Resultats

Llibre de Mortalitat 2018

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

InfoABS 2019

La Salut en xifresLa salut a les ABSIndicadors

Informe sobre l’estat de salut a la ciutat: annexos detallats per districtes 2016

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaLa salut als districtesIndicadors

Llibre de Mortalitat 2017

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Natalitat 2018

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Natalitat 2017

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors