Guia i proposta d’organització per a la prevenció i control de la tuberculosi a la Regió Sanitària de Barcelona

Aquesta informació es pot trobar a:

Programa de prevenció i control de la tuberculosi