Preguntes freqüents: Com triar una empresa de restauració col·lectiva saludable i sostenible?

L’empresa de restauració que gestiona el menjador escolar és un dels pilars fonamentals perquè aquest servei sigui saludable i sostenible. Per tant, seleccionar l’empresa més adient és clau perquè la transformació del menjador prosperi amb èxit. Per aquesta raó, us facilitem la present guia on es detallen les característiques que hauria de reunir una bona empresa de restauració col·lectiva. Els criteris que es consideren importants, i amb els que haurien de complir les empreses, s’han agrupat en cinc blocs segons el tipus de criteris: generals, nutricionals, de gestió del servei, sobre sostenibilitat i sobre proveïment. Cada criteri s’acompanya d’una breu explicació i de les indicacions corresponents, si és el cas.

Aquesta informació es pot trobar a: