Informe Mortalitat: Reaccions agudes a substàncies psicoactives 2018

L’Agència de Salut Pública de Barcelona ha col·laborat en l’obtenció de les dades per la realització de l’informe de mortalitat per reaccions agudes a substàncies psicoactives de l’any 2018 elaborat per la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. L’objectiu d’aquest informe és presentar els principals resultats de mortalitat per a reaccions agudes a substàncies psicoactives a Catalunya durant l’any 2018. En aquest informe es descriuen les característiques sociodemogràfiques de les persones difuntes, les circumstàncies associades als èxitus, en especial les substàncies psicoactives consumides i els tipus de consum.

Documents relacionats

Informe Mortalitat: Reaccions agudes a substàncies psicoactives 2017