Barcelona Salut als Barris duplicarà els recursos humans i econòmics a finals del 2017

Aquesta informació es pot trobar a:

BarrisLa salut als barris