Barcelona Salut als Barris: Diagnòstic Sant Genís dels Agudells

L’objectiu d’aquest informe és analitzar la situació de la salut al barri i els seus determinants, per tal de detectar les principals necessitats i possibilitats de millora en termes de salut. Tot això, des de l’acció dels agents territorials.

Aquesta informació es pot trobar a:

Sant Genís dels Agudells