19/02/2019: Transformant les organitzacions per abordar les desigualtats

 

Moderació: . Carme Borrell. Agència de Salut Pública de Barcelona.

Ponències:

  • Pla per l’abordatge de les desigualtats a l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
    Glòria Perez. Agència de Salut Pública de Barcelona
  • Situando la equidad en la agenda política mediante el Análisis de la Lente de la Salud.
    Dra. Elena Aldasoro Unamuno. Dirección de Salud Pública y Adicciones. Departamento Vasco de Salud
  • Bon govern i equitat de gènere: el cas de l’ajuntament de Barcelona.
    Marta Cruells Lopez. Cap de gabinet de la Regidoria de Feminismes i Lgtbi i de Relacions Internacionals.

 

Aquesta informació es pot trobar a:

Sessions científiques