17/09/2019 Formació del personal manipulador d’aliments

 

Moderació: Samuel Portaña, Agència de Salut Pública de Barcelona

Ponències:

  • Situació de la formació dels manipuladors d’aliments en establiments de restauració.
   Vicenç Fernández García, Agència de Salut Pública de Catalunya
  • Optimització de resultats en la formació de manipuladors d’aliments amb el Gaming.
   Lluis Riera Puñet, SAIA Seguretat Alimentaria i Seguretat de l’Aigua, S.L
  • Volen els manipuladors d’aliments aprendre a aprendre?.
   Daniel Giménez Roig, Agència de Salut Pública de Catalunya

Aquesta informació es pot trobar a:

Sessions científiques