Memòria 2016 de l’Àrea de Drets Socials

09/08/2017 -

L’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona elabora i publica una memòria anual, on ofereix informació de les accions i activitats realitzades pels serveis municipals que la integren, com ara l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), entre d’altres. A la darrera memòria es recullen dades des de l’any 2011 per tal de facilitar el seguiment de la seva activitat. Trobareu la informació relativa a l’ASPB a les pàgines 178-183.

Ja podeu consultar la Memòria Àrea de Drets Socials 2016 al web de l’Observatori Social de Barcelona i al conjunt dels webs municipals.