InfoABS 2016

Conjunt d’indicadors de salut i dels determinants de salut per ABS per l’any 2016

Determinants de la salut

Característiques demogràfiques:
Estructura i procedència de la població
Composició de les llars

Conductes relacionades amb la salut:
Salut reproductiva
Consum de drogues
Consum de tabac, sobrepès i obesitat i activitat física

Condicions de vida i de treball

Estat de salut

Mortalitat
Malalties de declaració obligatòria
Resultats de l’embaràs
Estat de salut percebut, trastorns crònics i salut mental

Ús de serveis sanitaris i pràctiques preventives

Ús de serveis sanitaris

Aquesta informació es pot trobar a: