Programa de desenvolupament d’habilitats parentals. Informació del programa

El Programa de desenvolupament d’habilitats parentals per a famílies, basat en metodologia activa i grupal, pretén millorar les competències de criança i habilitats, aconseguir que s’impliquin eficaçment en la construcció d’una dinàmica familiar positiva i promoure el desenvolupament de models parentals adequats. El programa s’adreça a mares i pares de nens i nenes de 2 a 17 anys.

La metodologia d’actuació és cooperativa entre iguals, basada en l’experiència i participativa. El programa s’estructura en diversos temes a desenvolupar entre 9 i 11 sessions, d’una durada aproximada de dues hores i s’han dissenyat per desenvolupar-se en grups d’aproximadament 12 participants.

El programa d’habilitats familiars, ‘La família, la millor escola’ ha obtingut el reconeixement del “Banc de Bones Pràctiques” i del “Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Federación Española de Municipios y Provincias”.

Material i recursos de suport

Idees clau
Guia del programa
Què oferim?
Recomanacions d’implementació
Avaluació del programa


Vídeo presentació del programa

Contacta’ns

Servei de Salut Comunitària
Agència de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps, 1
Telèfon: 93 292 14 15
Email: phfamiliars@aspb.cat

Aquesta informació es pot trobar a: