Barcelona Salut als barris: Diagnòstic de La Teixonera

L’objectiu d’aquest informe és analitzar la situació de la salut al barri i els seus determinants, per tal de detectar les principals necessitats i possibilitats de millora en termes de salut. Tot això, des de l’acció dels agents territorials.

Esta información se puede encontrar en:

La Teixonera